Nabídka > Nosiče kontejnerů

Nabízíme kloubové a teleskopické, jednoramenné i dvouramenné nosiče kontejnerů významných českých výrobců Charvát CTS a.s., FORNAL Trading s.r.o. o výkonu od 1,5 do 30 tun pro vozidla kategorie N1, N2 a N3.
Jednoramenné nosiče kontejnerů umožňují rychlou výměnu kontejnerů různých typů včetně překládání na přívěs v rámci mnoha oblastí podnikání. Příkladem univerzálnosti je kontejner s nástavbou pro letní údržbu (např. vana, valník, cisterna) a zimní údržbu (např. sypač komunikací).
Kloubové mechanismy se vyznačují jednoduchou konstrukcí s příznivě nízkým úhlem nakládání a odkládání kontejneru. Umožňují přepravu jedné délky kontejneru.
Teleskopické mechanismy se vyznačují sofistikovanou konstrukcí s posuvným sloupem háku, jenž umožňuje přepravu více délek kontejnerů a jejich snazší překládání na přívěs.
Dvouramenné nosiče kontejnerů se využívají především tam, kde je nutno zachovat kontejner ve vodorovné poloze v celém průběhu nakládky a vykládky. To je například v čistírnách odpadních vod a kafilériích. Výsuvná ramena pak umožňují pohodlnější a bezpečnější manipulaci s kontejnerem, zvláště pak při překládání na přívěs.

CTS Okřínek FORNAL